BAKIM VE TAKİP HİZMETLERİ

Corbus C-SVC Endüktif yük sürücü cihaz tanıtımı.

Elektrik enerjisinin, çeşitli yöntemlerle çok farklı alanlarda ve ihtiyaçlarda kullanılması, çeşitli kompleksleri de beraberinde getirmiştir. Bu kompleksler kendi içerisinde ve enerji potansiyeli ölçüsünde, tüketimine yönelik bir kalite bandı oluşturmuş ve uygulanması gereklilik halini almıştır. Enerji verimliliği bunların başında gelmektedir. Sıkça sözü edilen reaktif endüktif ve kapasitif değerlerin aktif tüketime oranının sınırlar altında tutulması da aynı amaçlıdır.

Kısaca şebekelerdeki reaktif olarak bilinen bobinli (endüktif) ve kondansatörlü (kapasitif) yüklerin ne olduğunu kısaca açıklamak gerekirse, bu elemanların elektrik enerjisini depolayıp boşalma (şarj , deşarj) özelliğine sahip olduklarını belirtmek gerekir. Depoladıkları enerjiyi geri verdiklerinden, enerji tükettikleri söylenemez. Fakat her şarj ve deşarj işlemi bir akıma neden olduğundan, iletim hatlarına yük oluşturur. Bu yük hat direncine bağlı olarak, ısınma etkisiyle aktif enerji kayıplarına yol açar.

Çeşitli cihazlar elektrik(aktif) tüketirken belli bir oranda indüktif veya kapasitif yük oluşturabilirler. Endüktif ve kapasitif depolayıcıların açısal akım yönleri biri birlerine zıt oluşuyla, birinin diğerini sönümleme etkisi pratik çözüm olarak kullanıma yansımıştır. Elektrik şebekelerinde enduktif ve kapasitif kompanzasyon mantığı bu temelde sunulmaktadır.

Elektrik tüketiminde reaktif (endüktif, kapasitif) yük kayıplarının, en çok iletim hatlarında oluşması, çözümü, tuketiciye en yakin bazen cihazlarda, bazen işletme genelinde, bazende yerel gruplarda yapılmasını gerektirir.

Kompanza

syon proje çözümleri, kesinlikle bilinçli ve gereklilik aritmetiğine dayalı yapılmalıdır. Aksi halde yatırımların boşa gitmesi kaçınılmazdır. Bu çok görülmüş bir durumdur.

İşletmelerde ölçüm ve tahliller neticesinde yapılan hesaplamalar, reaktif enerji kullanımı miktarı, kurulacak kompanzasyon ünitelerinin kapasite ve özelliklerini belirlemek açısından gereklidir. Çünki eskiden çoğunlukla endüktif yük çözümü için kompanzasyon kurulurken, günümüzde kapasitif yönde de yükler artmıştır.

Kompanzasyon ünitelerinde bir yöntem olarak, kademeyle ihtiyaca göre kondansatör devreye alıp çıkarma bir çözümdür ancak yeterli olmayabilir.
Kondansatörlerin devre elemanı olarak yapısı, bazı zorlukları beraberinde getirir. Örneğin sabit değere sahip olmaları, kademlerde ara değerlere cevap
verme zorluğu, devreye girme ve çıkma kompleksi, fazlar arasında dengesizlik gibi. Bu nedenler işletmede reaktif değerlerinin yeteri seviyeye çekilmesini zorlaştırır.

C-SVC endüktif yük sürücüsü burada, alternatif bir çözüm sunmaktadır.
C-SVC endüktif yük sürücünün çoğunlukla mevcut kademeli kompanzasyon
üniteleri ile birlikte kullanılması gerektiğini belirtmek gerekir.

C-SVC endüktif yük sürücü çözüm olarak

Kompanzasyonlar da C-SVC endüktif yük sürücüsünün çalışma mantığı.-İşletmenin kapasitif yönde kullanımı
-Mevcut kompanzaston ünitesinin cevap vermediği ara değerler
-Anlık hızlı değişimler
-Fazlar arası dengesizlik
-Kondansatör ömürlerigibi sorunlara çare sunmaktadır.

İçerdiği ölçüm ünitesiyle, işletmenin giriş bölümünden aldığı verileri değerlendirerek kapasitif yöne gecen yük miktarını, karşı endüktif yükle
dengeleme şeklindedir. Girişdeki ölçülen yükün endüktif yöne geçmesi halinde ise C-SVC cihazı müdahalesini durdurur ve mevcut kurulu diğer kademeli
kompanzasyonun kapastif yönde yük oluşturmasını bekler.

C-SVC cihazının sağlıklı çalışması için gerekli koşullar.

-Eğer değişken yükler için kullanılacaksa, kademeli kompanzasyon ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır. (Bu C-SVC cihazının daha küçük değerlerde seçilmesi faydasınıda sağlar)

-C-SVC cihazının kapasite seçimi en az, mevcut kademeli kompanzasyun ünitesinin 10/1 oranında olması.
- C-SVC cihaz kapasitesinin, Mevcut kademeli kompanzasyon initesinin en büyük bir kademesinden daha küçük olmaması.
-Kademeli kompanzasyon ünitesinin sağlıklı çalışması. Şeklinde sıralanabilir.

C-SVC endüktif yük sürücüsünün avantajları.

-İçerdiği ölçüm ünitesi ile mevcut kompanzasyon rolesinden bağımsız çalışması.
-Ürün kalitesi ve dayanıklılığı.
-Kolay kurulumlu.
-İşletmenin anlık akımını, gerilimini ve kapasitif değerini takip edebilme
-Mevcut kompanzasyon ünitesinden bağımsız çalışabilme.
-Hata durumunda sesli uyarı verebilme.
-C-SVC Çalışmasını Endüktif yada Kapasitif yönde ayarlayabilme.

Özeliklerini içerir.